top of page

לקוחות יקרים,

 

רשת צ'יקן סטיישן גאה להשיק אתר אינטרנט בעיצוב מעודכן. אתר זה כולל מידע ביחס לרשת המסעדות "צ'יקן סטיישן", לסניפי הרשת, ולמוצרים השונים הנמכרים ברשת זו (להלן "צ'יקן סטיישן" או "הרשת"). השימוש באתר, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, ולהוראות כל דין. אנו ממליצים מאוד, להקפיד ולעיין בתקנון, מאחר ועצם השימוש והפעילות באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות.

תכולת האתר
 1. האתר מכיל להכיל מידע מסוגים שונים ובפורמטים שונים, אשר עשויים להשתנות מעת לעת (להלן "התכנים").

 2. קישורים לאתרים חיצוניים, המופעים באתר נועדו כשירות למשתמשים באתר. צ'יקן סטיישן אינה אחראית לאתרים המקושרים, לתכנים המוצגים בהם, לאיכות השירות הניתן בהם, ולנתונים ולמידע המוצגים בהם. אין בעצם הקישור כדי להעיד על איכות הקישור או אמיתות התוכן בקישור זה.

 3. עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הדמיה של מוצרים, הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד אלא אם נאמר אחרת.

 4. האתר מוצע לציבור כמות שהוא. המידע והתוכן הנמסרים באתר, המבוסס על תוצאות בדיקות מעבדה, סקרים או חישובים תזונתיים נמסר לנו על ידי צדדים שלישיים, ועל כן הם אינם באחריות צ'יקן סטיישן. צי'קן סטיישן עושה מאמצים ניכרים, כי המידע יהיה עדכני ומדויק, אולם יתכן והמידע לא יהיה שלם או שנפלו בו טעויות. צ'יקו סטיישן אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע זה.

 
ניהול האתר
 1. האתר והתכנים שבו פתוחים לשימושכם במצבם כפי הוא.

 2. צ'יקן סטיישן שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את האתר מעת לעת, בכל דרך שהיא, לרבות שינויי תוכן ו/או עיצוב, הסרת קישורים, וכל שינוי אחר, וכל זאת ללא כל צורך בהודעה מראש, לרבות חסימתו ממקומות שונים, הגבלת הגישה, הורדת חלקים מהאתר ואפילו הורדת האתר כולו. צ'יקן סטיישן גם שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו למשתמש מסוים או לכל משתמש או על פי אזורים גיאוגרפיים מסוימים, ובכל מקרה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

 3. כל שינוי כאמור, יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי צ'יקן סטיישן בגין שינויים כאמור.

 4. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרים של חברות אחרות. הקישורים לאתרים אלו נעשים כשירות למשתמשים באתר בלבד. המידע המוצג באתרים אלו, מוצג על בשליטתן של אותן החברות ועל אחריותן בלבד. צ'יקן סטיישן אינה אחראית על תקינות הקישורים הללו.

 5. לעיתים, מסיבות שאינן תלויות בנו, תתכנה הפסקות ופגיעות באיכות השירות. אנו מתנצלים על הפרעות כאלו, ונעשה מאמץ כדי שלא יקרו, יחד עם זאת, לא נוכל לשאת באחריות כתוצאה מאירועים כאלו.

 6. השימוש באתר ובמידע שבו באמצעות ציוד קצה כלשהו הוא על אחריות המשתמש בלבד. צ'יקן סטיישן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם בקשר עם

 7. .השימוש באתר, ותכניו ו/או השפעתם על כל ציוד קצה לרבות תוכנה, חומרה או כל ציוד אחר באמצעותו נקלטו

 

מידע תזונתי
 1. האתר שלנו מכיל מידע תזונתי ביחס למוצרים הנמכרים בסניפים השונים של צ'יקן סטיישן.

 2. מרבית מוצרינו מיוצרים מחומרים טריים שזמינותם וערכם התזונתי משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר ועונות השנה. כמו כן אנו שוקדים כל העת על פיתוח מוצרינו ושיפורם, לרבות החלפת מרכיבים וספקים של מרכיבים. לפיכך הערכים התזונתיים והמשקלים של מוצרינו המפורסמים באתר זה הינם ערכים מייצגים, אך יכולה להיות סטייה הן במשקל והן בערכים הנובעת מהשינויים האמורים.

 3. הערכים המצוינים מתייחסים לגודל ממוצע של מנה. מובהר, כי בכל מקרה, בשל גודלן המשתנה של המנות, הצלייה או הבישול בתנורי הסניפים, ההכנה וההגשה האישית, תתכן סטייה של עד 20% בכל המידע והנתונים המוצגים באתר. במנות המכילות ביצים תיתכן גם שונות בכולסטרול בהתאם לתכולתו בביצה.

 4. כאמור, התכנים באתר נועדו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד. האמור באתר זה אינו בא במקום כל יעוץ רפואי או דיאטטי, ויש לפנות לבעל מקצוע על מנת לקבל יעוץ שכזה. לפיכך אין לראות באמור באתר משום כל המלצה רפואית או דיאטטית. כל הסתמכות על המידע נעשית על אחריות המשתמש בלבד.

 5. הגדרת מוצרים כ"קלים" או כ"דיאט" מתייחסת לערכי הקלוריות במנה.

 6. לא כל מוצר, ובפרט מוצרים המסומנים כדיאט, מתאים לכלל האנשים, וישנם אנשים עם דרישות מיוחדות. אנו ממליצים לכם לבחון את מרכיבי המוצר בהתאם להמלצות היועץ הרפואי ומקצועי שלכם ובהתחשב במצבכם הבריאותי הספציפי.

 7. רוב המנות שלנו מיוצרות בסניף לאחר ההזמנה. לכן, קיים חשש לזיהום צולב באלרגניים. מסיבה זו, כל מוצרינו עלולים להכיל רכיבים ואלרגנים מסוגים שונים.

 8. בכל הנוגע למוצרים ללא גלוטן ניתנת ללקוח הבחירה האם לפתוח את האריזה או לא. אנו מדגישים, כי פתיחתם בסניף יכולה לחשוף אותה לחומרים אלרגניים, ובכלל זה לגלוטן הנמצא במטבחי הסניפים.

 9. חלק ממוצרינו מכילים אגוזים, שקדים ובוטנים. מומלץ למנוע מילדים עד גיל 5 לצרוך אותם.

 10. שינויים במוצר, בהרכבו ובתכולתו, יכולים להיעשות ללא הודעה מוקדמת. ערכים מעודכנים ליום הצריכה תוכלו לקבל בפניה במייל לחברה או בפניה טלפונית (פרטי הקשר נמצאים באתר).

 

מודעות דרושים
 1. צ'יקן סטיישן היא רשת זכיינית. כמעט כל הסניפים מופעלים על ידי זכיינים עצמאיים. צ'יקן סטיישן אינה המעסיקה של הזכיינים או של עובדי הסניפים.

 2. כשרות לזכייניה, תפרסם צ'יקן סטיישן מעת לעת מודעות 'דרושים'. מודעות אלו מציעות משרות פנויות אצל זכיינים של רשת צ'יקן סטיישן, כפי שנמסר לנו מזכיינים אלו. צ'יקן סטיישן מבקשת להבהיר, כי המשרות המוצעות הן מטעם הזכיינים, ועל אחריותם בלבד. צ'יקן סטיישן מנחה את זכייניה לעמוד בכל דרישות הדין המחייבות ביחס להעסקת עובדים, עם זאת, היא אינה המעסיקה של עובדים אלה, ותנאי העבודה יקבעו בין העובד לבין זכיין הסניף, ללא כל מעורבות של צ'יקן סטיישן.

 3. לאור העובדה, כי סניפי צ'יקן סטיישן מופעלים באמצעות זכיינים שונים, יתכן ותנאי העבודה, ודרישות התפקיד יהיו שונים מסניף לסניף, ומעובד לעובד, בין היתר לאור כישוריו וניסיונו של העובד.

 4. הפניות שלכם יועברו אל זכיין הסניף המחפש עובדים. צ'יקן סטיישן או מי מזכייניה אינם מתחייבת לחזור לפונים אליה באמצעות טופס הרישום. זכייני הסניף יענו לפונים מתאימים, בהתאם לשיקול דעתם, לצרכיהם ולזמינות המשרות בסניפיהם.

 

התחייבות המשתמש
 1. השימוש באתר כפוף לתנאים האמורים בהסכם זה. בעצם השימוש באתר נותן המשתמש את הסכמתו לכללי תקנון זה במלואם, וכן את התחייבותו לפעול בהתאם לכל דין.

 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב המשתמש להימנע לכל הפחות מהפעולות האמורות להלן:

  1. לא לעשות באמצעות האתר כל פעולה בלתי חוקית או בניגוד לכל דין;

  2. לא לעשות באתר כל שימוש באמצעות זהות בדויה או תוך כדי הזדהות לאדם אחר;

  3. לא לעשות באתר כל שימוש מסחרי, למטרות רווח או פרסום כלשהו;

  4. לא לעשות שימוש כלשהו באתר למטרות עריכת סקרים והגרלות, הפצת מכתבי שרשרת, משלוח דואר זבל או spam ;

  5. לא להעתיק, לשכפל, לשעתק באופן ישיר או עקיף את התכנים באתר, של העיצובים בו ושל טכנולוגיות ייחודיות לו;

  6. לא לערוך, לשנות, לפגוע, להזיז או לפגוע בכל דרך שהיא בתכנים ובעיצוב האתר;

  7. להימנע מפגיעה כלשהי באתר, בעיצובו, בתכניו, ובקישורים הנמצאים בו, לרבות מבדרך של שיגור קבצים מזיקים (וירוסים) או כל מידע או תוכנה שעשויה לפגוע או

  8. להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים ו/או לפגוע באפשרות השימוש בו, וכן לרבות בדרך של שינוי, זיוף או מחיקה של מידע;

  9. לא לעשות כל שימוש מסחרי (כגון מכירה, השכרה, הפצה וכיוצא בזאת) בתכנים ועיצובים הנמצאים באתר;

 3. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק ולכל תוצאה שיגרמו כתוצאה מהפרת כללי השימוש האמורים בתקנון זה, וכל דין. משתמש, שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או ניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לצ'יקן סטיישן, למי מטעמה ולכל צד שלישי.

 4. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של צ'יקן סטיישן, תהיה צ'יקן סטיישן זכאית, והמשתמש מסכים לכך באופן מפורש, כי אם צ'יקן סטיישן תחשוש מכל סיבה שהיא, כי המשתמש פועל באתר בניגוד להוראות התקנון או להוראות כל דין, תהיה צ'יקן סטיישן רשאית להתחקות אחר השימוש, שעושה המשתמש, להעביר את המידע לידיעת צדדים שלישיים, ולנקוט בכל פעולה סבירה כדי למנוע את הישנות הפעילות המפרה ולהפסקתה, ולהגן על קניינה של צ'יקן סטיישן, על המוניטין שלה ועל זכויותיה.

 5. כמו כן, צ'יקן סטיישן תהיה רשאית להפסיק לאלתר את השימוש של משתמשים הפועלים באתר בניגוד לכללים האמורים בתקנון זה או בכל דין, וזאת בלא כל צורך בהודעה מוקדמת שהיא. אין בהפסקת השימוש משום הפסקת אחריות המשתמש לפעולותיו, ואין באי הפסקת השימוש משום הסכמה לפעולות כאמור. בנוסף עשויה הפרת הכללים להביא לנקיטת הליכים משפטיים בין על ידי צ'יקן סטיישן ובין על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.

 6. המשתמש מתחייב לשפות את צ'יקן סטיישן מיד עם דרישתה בגין מלוא נזקיה והוצאותיה, לרבות אבדן רווחים והוצאות.

 

פטור מאחריות
 1. צ'יקן סטיישן עושה כל מאמץ, שהנתונים המפורסמים באתר יהיו נכונים, מדויקים ומעודכנים. יתכן, כי המידע אינו שלם או כי נפלו טעויות במידע. טעויות באתר ובמידע המפורסם בו, ככל שנעשו, נעשות בתום לב. ט.ל.ח. כמו כן, תמיד קיימת האפשרות, כי מערכת הגנת ואבטחת המידע של צ'יקן סטיישן אינה חסינה דיה מפני חדירה או גישה בלתי מורשית.

 2. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את צ'יקן סטיישן מכל אחריות בעניין זה

 3. תמונות ואיורים המפורסמים באתר הם לצורך הדמיה והמחשה בלבד, תכולת המנות, הרכיבים, ואופן הגשת המנות בפועל עשויה להיות שונה.

 4. דבר מהאמור באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעתה או הצעה לרכישת מוצר כלשהו וכל דבר מהאמור בסעיף זה, אין בו כדי להגדיל את אחריותה של צ'יקן סטיישן, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בתקנון זה.

 5. אשר על כן, השימוש באתר נעשה באחריות המשתמש באתר.

 6. צ'יקן סטיישן אינה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי לכל משתמש או לכל צד ג', מכל מין וסוג שהוא שיגרם כתוצאה מהשימוש באתר או ממניעה בשימוש שלו מכל עילה שהיא, כתוצאה מהמידע באתר, מהשפעתו על המשתמש או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור, צ'יקן סטיישן אינה אחראית לנזקים בשל תקלות מחשב או יישומי תוכנה לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר ככל שאלו יגרמו מכל סיבה שהיא, ובפרט כתוצאה משימוש באתר או הורדת מידע ממנו.

 7. לצרכי סעיף זה, צ'יקן סטיישן משמע חברות באשכול החברות של צ'יקן סטיישן, בעלי מניותיה – דירקטורים, נושאי משרה, אנשי הנהלה, זכייניה, עובדי הסניפים, וכל מי שפועל מטעמם או תחת הרשאתה של צ'יקן סטיישן. הוראה זו תפורש על הצד המרחיב לטובתה של צ'יקן סטיישן.

פרטיות ומאגרי מידע
 1. מסירת פרטים ונתונים אחרים באמצעות תיבות "צור קשר" שבאתר מהווה הסכמה מטעם המשתמש לעשות בנתונים אלו כל שימוש לשם מתן שירותיה, לרבות שמירת הנתונים, ואגירתם.

 2. פרטים אלו עשויים להימסר לידי צד שלישי, ככל שתחויב לכך צ'יקן סטיישן בהתאם לכל דין או על ידי כל רשות וכן במקרה של נקיטת הליכים משפטיים כנגד צ'יקן סטיישן.

 3. מסירת פרטים אישיים ונתונים אחרים כאמור לעיל, מהווה גם הסכמה להיכלל במאגרי מידע של צ'יקן סטיישן, ככל שתבחר צ'יקן סטיישן לנהל מאגרים כאלו. המאגרים ישמשו את צ'יקן סטיישן וחברות אחרות בקבוצת צ'יקן סטיישן או הקשורות עמה לפרויקטים שונים על פי שיקול דעתה, בלא צורך בהסכמה נוספת כלשהי של המשתמש.

 4. יתכן והאתר יפיק וישמור מידע אודות המשתמשים באתר, בין היתר באמצעות cookies ככל שיעשה כן, יעשה הדבר לשם מתן הצעות ושירותים שיעניינו את המשתמש, ניטור הרגלי השימוש באתר, הנתונים על השימוש ומנות מועדפות. ככל שבעתיד נעשה כן, ונפיק מידע שכזה, נעשה בו שימוש למשל כדי להציע למשתמש הצעות שונות שעשויות לעניין אותו, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר, ובמוצרי הרשת. בכל מקרה, ככך שיעשה כן, אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו בהתאם.

 5. צ'יקן סטיישן תהיה רשאית, בנוסף לאמור לעיל, לעשות כל שימוש במידע למטרות ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים אחרים, לצרכי כריית מידע, לזיהוי מגמות ולמטרות מסחריות כגון אלו.

 6. צ'יקן סטיישן תהיה רשאית להעביר כל פרט שנתקבל אצלה בקשר למועמדות לזיכיון, פניות לגבי חיפוש עבודה וכיוצא בזאת, לגופים הקשורים אליה לרבות גופים מחוץ לישראל.

 
זכויות יוצרים
 1. זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, וכל זכות אחרת באתר, בעיצובו בקוד המחשב, בצילומים, בתמונות וכל מידע אחר מכל סוג שהוא באתר (להלן "המידע") הם קניינה של צ'יקן סטיישן בלבד  או של צדדים שלישיים שהתירו לצ'יקן סטיישן לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.

 2. המשתמשים באתר, מתחייבים שלא לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשדר, להציג , לשכפל, לעשות שימוש מסחרי כלשהו, להעתיק, לשנות, לסלף או לפגוע במידע הכלול באתר או בחלק ממנו, ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של צ'יקן סטיישן לשימוש זה וכן שלא לעשות כל שימוש במידע זה או בחלקים ממנו בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות הבינלאומיות הנוגעות לענייני זכויות יוצרים. צ'יקן סטיישן רשאית להתנות הסכמתה בתנאים ואף לסרב להעניקה לחלוטין, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. סימני המסחר של צ'יקן סטיישן, הסימנים הרשומים על שמה וכן כל סימן אחר המזוהה עמה ו/או השייך לה ו/או למי מן החברות בקבוצת צ'יקן סטיישן  (בין אם מצוין בצדו סימון ובין אם לאו) הם קניינה הבלעדי של צ'יקן סטיישן, שהשימוש מותר לצ'יקן סטיישן ו/או בהרשאה מפורשת בלבד של צ'יקן סטיישן. אין בהצבת סימניה של צ'יקן סטיישן באתר משום הרשאה כלשהי למשתמשים באתר לשימוש כלשהו באתר ו/או לפגיעה כלשהי בזכויות הקניין על סימני המסחר ו/או על מותגיה של צ'יקן סטיישן. בשום מקרה אין לעשות כל שימוש בסימנים אלו, לרבות העתקם או יצירת עותקים מהם לכל מטרה שהיא בלא הסכמתה הכתובה והמפורשת של צ'יקן סטיישן.

 

כללי
 1. השימוש בתקנון ובאתר בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, אך מתייחס לכלל המגדרים.

 2. במונח שימוש באתר או משתמש, הכוונה לכל גולש, צופה או משתמש באתר בכל או במידע המצוי בו דרך אחרת; צ'יקן סטיישן משמע רוטסרי צ'יקן סטיישן, ח.פ. 515869329 , מרח' אבא הלל 3, רמת גן, הרשת משמע צ'יקן סטיישן, סניפיה, זכייניה, עובדיה ומנהליה.

 3. צ'יקן סטיישן רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצדה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור בכל מקום שהוא.

 4. תקנון זה ממצה את מערכת היחסים בין צ'יקן סטיישן לבין המשתמשים באתר, ואין בעצם תשדורת המידע באמצעות האתר משום יצירת כל קשר בין המשתמש לבין צ'יקן סטיישן אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתקנון זה.

 5. על התקנון והאתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית היא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

 6. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפם של יתר תנאי תקנון זה .

bottom of page